top of page

לקויות למידה

לקות למידה היא הפרעה נוירו-התפתחותית הפוגעת בתפקודי למידה בסיסיים (קריאה, כתיבה וחישוב), ומפריעה באופן ניכר לאדם לרכוש ולבטא ידע ומיומנויות ברמה הצפויה מאנשים בגילו, השכלתו ומנת המשכל שלו. חלק מאנשי המקצוע מחשיבים כלקות למידה את הלקויות דיסלקציה, דיסגרפיה ודיסקלקוליה בלבד, וחלקם מכלילים גם מיומנויות כגון הקשבה, דיבור והמשגה כתחומי למידה שנפגעים בלקות למידה, ולפיכך כוללים בהגדרת לקויות הלמידה גם קשיים כגון הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, לקות שפתית ולקות למידה לא מילולית.


 

 תלמידים לקויי למידה מגלים הפרעות ספציפיות ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות (קריאה, כתיבה וחשבון) ובשימוש בהן, ההפרעות הן יכולות להיות גם לטווח ארוך אף אצל המבוגרים בעבודה ובחיי היומיום. וזאת עקב שיבושים בתהליכים קוגניטיביים, יכולתם האינטלקטואלית ממוצעת ומעלה, אולם חלקם מתפקדים ברמה נמוכה יותר. 

הם מגלים קשיים שונים בתפקודם הקוגניטיבי, כגון בתפקודי השפה והחשיבה, בתפיסה, בהתמצאות במרחב ובזמן, בזיכרון, בקשב ובריכוז, בתפקוד המוטורי, בתיאום התפיסתי-התנועתי, בארגון ועוד. לעתים קרובות יש להם בעיות בהסתגלות למצבים המחייבים גמישות בתגובות. 

 ההפרעות מלוות על פי רוב בקשיים רגשיים, עקב כישלונות חוזרים ונשנים המובילים להתפתחות של דימוי עצמי נמוך, לירידה במוטיבציה לימודית ולחרדות, לא כל ההפרעות בהכרח יחד.

 

  ישנם סוגים שונים של הפרעות למידה :

   - דיסלקציה : לקות בקריאה

   - דיסגרפיה : לקות בכתיבה

   - דיסקלקוליה : לקות בחשבון

   - הפרעת קשב וריכוז

   - הפרעה בהיפראקטיביות 

    עפ"י הערכות משרד החינוך 20-15% מהתלמידים בישראל הם תלמידים עם לקויות למידה. לקות למידה היא לקות חמקמקה אשר באה לידי ביטוי באופנים שונים. הגורמים להתנהגות החיצונית הם פנימיים לאדם. על-כן, נהוג להתייחס ללקות למידה כקרחון אשר רואים רק חלק ממנו מעל המים והחלק הנסתר מהעין יכול להיות גדול ומסוכן.

  בשיטת הקינסיולוגיה מתאפיינים שלוש  סיבות להפרעות למידה :

 

     - הפרדת רקמות-  בעיה פיזיולוגית מוחית הניתנת לאבחון

     - תקשורת בין מוח ימין למוח שמאל

     - מקור רגשי

    בשיטת הקינסיולוגיה אנו מבצעים אבחון דרך בדיקת שריר דרכו אנו מתחברים לרגשות הכי אינטימיים. בעזרת האבחון, אנו מאתרים את המתחים הפועלים בגופנו, ובאמצעות טיפול ממוקד אנו מפיגים את החסימות בגוף באותה נקודת זמן שהם נוצרו. ובעזרת תרגילי מוח (הפעלת שני האונות בפעולה אחת על שני צדי הגוף) אנו סוללים דרך חדשה ללמידה מתוקנת . 

שיטת הקינסיולוגיה היא שיטה עתירת ידע וניסיון עם הצלחות מירביות, מחקרים בשיטה מוכיחים כי מעל 85% הצליחו לרכוש מיומנויות למידה ולהתגבר על כל ההפרעות בלמידה.

 אין מי שיודע לספר לנו עלינו טוב יותר מאשר גופנו. הוא זה שיודע הכול מהרגע שנוצרנו. עלינו לשאול אותו ולהקשיב לו כי הוא זה שרוצה יותר מכולם בהצלחתנו.

bottom of page